Vi har bestämt oss för att använda den engelska terminologin då merparten av information om övningar och träningsprogram på nätet finns på engelska. Det är lite krångligt i början men efter ett tag så lär man sig. Till exempel betyder AMRAP “As Many Rounds As Possible” och betyder att man på en given tid ska utföra så mångar rundor som möjligt av en given träning. Läs gärna mer om alla “svåra” ord på bloggen där de har ett utmärkt träningslexikon som vi starkt rekommenderar!